Ostamassa

Asunnon ostaminen

Asunnon osto on useimmille elämän suurin taloudellinen päätös. Kannattaakin tutkia asuntomarkkinoita tarkoin jo hyvissä ajoin etukäteen ennen ostopäätöstä. Oman asunnon ostaminen on hyvin usein myös yksi parhaista hankinnoista koko elämän aikana, sillä asunto on asumista varten välttämättömyys ja pitkällä tähtäimellä omassa asunnossa asuminen on edullisempaa kuin vuokra-asuminen. Asunnon omistajan varallisuus karttuu asuntolainaa lyhennettäessä ja myöhemmin myytäessä siitä saa usein myös myyntivoittoa.

Ennen ostoa

Ennen ostoa kannattaa suunnitella ja kartoittaa tarkkaan oma taloudellinen tilanne ja miettiä ja päättää ne keskeimmät kriteerit ja ominaisuudet jotka haluaa uuden asunnon ehdottomasti täyttävän. Samoin kannattaa miettiä minkä kokoiseen lainaan haluaa sitoutua ja minkä kanssa et joudu vaikeuksiin tai säästämään muusta tarpeellisesta liiaksi. Internetin asuntoportaaleista www.etuovi.com, www.oikotie.fi ja kiinteistönvälittäjien sivustoja selaamalla tai tutustumalla lehtien asuntoilmoitteluun, on helppo vertailla ja tutkia minkälaisen asunnon osto on mahdollista. Näihin kannattaa myös asentaa vahteja. Asuntojen.hintatiedot.fi -sivustolta saat myös käsitystä hintatasosta.

Kannattaa myös ottaa yhteyttä välittäjäämme, sillä osa asunnoista myydään ilman ilmoitusta netissä tai lehdissä.

Asunnon etsintäpalvelumme avulla etsimme sinulle toiveittesi mukaisen asunnon tarjonnastamme tai ns. hiljaisesta myynnistä. Palvelu on ilmainen.Voimme myös aloittaa suoramainonnan ja puhelintiedustelujen keinoin aktiivisen etsinnän esim. jostain tietystä taloryhmästä tai korttelista. Tällöin laki vaatii ostotoimeksiannon tekemistä kanssamme. Ostotoimeksianto ei kuitenkaan velvoita ostamaan tarjoamaamme asuntoa.

Kun sopiva asunto löytyy

Kun sopiva asunto löytyy, ota selvää tehdyistä ja tulevista remonteista. Jos asunto sijaitsee sinulle ennestään vieraalla alueella, on hyvä tutustua seutuun ainakin alustavasti.
Ennen ostotarjousta muista pyytää itsellesi nähtäväksi talotyypistä riippuen tarvittavat asiakirjat.

Asiakirjat

Asuntokauppaan sisältyy lukuisia eri asiakirjoja. Tarvittavat asiakirjat määräytyvät sen mukaan, onko kyseessä asunto-osake- vaiko kiinteistökauppa. Meidän tehtävänämme on huolehtia, että saat tutustuttavaksesi kaikki päätöksentekoon tarvitsemasi asiakirjat ja että ne ovat ajan tasalla myös kaupantekohetkellä.

Asunto-osake

 • Isännöitsijäntodistus ja mahdollinen muu selvitys omistusoikeudesta
 • yhtiöjärjestys
 • viimeinen tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus)
 • mahdollinen talousarvio
 • PTS tai vastaava kuntoa koskeva selvitys
 • asunnon pohjapiirros
 • selvitys osakkeiden mahdollisesta panttauksesta
 • mahdollinen huoneenvuokrasopimus
 • jos asunto-osakeyhtiön naapurustossa on rakentamattomia tai vajaasti rakennettuja alueita, on syytä hankkia vielä kaavaote

Kiinteistö

 • Lainhuutotodistus tai mahdollinen muu selvitys myyjän omistusoikeudesta
 • kiinteistörekisterin ote
 • rasitustodistus
 • kartta, josta käy ilmi kohteen sijainti ja alueen rajat
 • mahdollinen maanvuokrasopimus
 • pohjapiirros
 • selvitys sellaisista kiinteistöön kohdistuvista rasituksista ja rasitteista, jotka eivät ilmene rasitustodistuksesta tai kiinteistörekisteriotteesta
 • kaavaote, kaavamääräykset ja kunnan rakennusjärjestys
 • rakennuslupa-asiakirjat
 • mahdollinen hallinnanjakosopimus
 • muut kiinteistöön liittyvät sopimukset (vesihuolto, jätevesi, liittymät jne.)
 • kuntotarkastus

Kunnossapito- ja muutostyöt

Jos asiakirjasta tai muutoin ilmenee että kaupan kohteessa on osakkaan tai jonkun muun toimesta tehty kunnossapito- tai muutostöitä, tulee selvittää kuka ne on tehnyt, onko niistä ilmoitettu yhtiölle ja onko niihin haettu tarvittava lupa.

Ostajan selonottovelvollisuus

Ostajalla on velvollisuus tutustua myytävän kohteen asiakirjoihin ja itse kohteeseen huolellisesti. Ostaja ei voi jälkikäteen vedota seikkaan, jonka hänen oletetaan tienneen ennen kaupantekoa. Mitä vanhemmasta ostokohteesta on kysymys, sitä enemmän ostajalla on syytä odottaa asunnossa olevan vikoja ja puutteita. Siksi käytetyn asunnon kohdalla yleensä edellytetään huolellisempaa ja perusteellisempaa tarkastusta, kuin jos kysymyksessä on uusi tai hiljattain peruskorjattu asunto.

Kuntotarkastus

Kiinteistökaupoissa on varsin vakiintunut ja suositeltava tapa teettää kohteesta kuntotarkastus, jonka tarkoitus on tuottaa puolueetonta tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista vaurioriskeistä. .

Tarjousprosessi

Ostotarjous kannattaa aina tehdä kirjallisena. Varaudu siihen, että ensimmäinen tarjous ei useinkaan mene vielä läpi. Tarjoukselle kannattaa asettaa voimassaoloaika, useimmiten maksimissaan kaksi vuorokautta riittää. Tänä aikana myyjä voi hyväksyä tarjouksen, hylätä sen, tai tehdä vastatarjouksen. Vastatarjouksen myötä alkuperäinen tarjous raukeaa ja myös vastatarjouksessa on määräaika, johon mennessä siihen pitää vastata.

Kaupanteko

Kauppakirja tehdään aina kirjallisena ja siihen tulee kirjata kaikki sovitut kauppaehdot kuten hinta ja luovutusoikeuden siirtymisajankohta. Myös asunnon aiemmin selvitetyt merkittävät mahdolliset virheet on hyvä kirjata kauppakirjaan.

Kauppakirja tehdään vähintään kahtena kappaleena, toinen myyjälle ja toinen ostajalle. Kauppakirja laaditaan siten, että se sisältää kaikki osapuolten kannalta olennaiset ehdot. Ehtojen on oltava kohtuullisia ja niiden on kuvattava mahdollisimman selkeästi molempien osapuolten oikeudellista asemaa.

Hoidamme yksityiskohdat puolestasi

Asunto-osakekaupassa tarkistamme vielä kaikki keskeiset tiedot mm. lainaosuudesta ja mahdollisista vastikerästeistä puolestasi. Huolehdimme että osakekirjaan tehdään tarvittavat siirtomerkinnät . Laskemme varainsiirtoveron (2,0%) määrän ja varmistamme sen suorittamisen. Huolehdimme myös avainten, käyttöohjeiden ja muiden kohteeseen liittyvien asioiden luovutuksesta.

Kiinteistön kaupassa tarkistamme keskeisten tietojen ajantasaisuuden ja huolehdimme, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kaupantekotilaisuudessa. Hankimme myös kiinteistökaupassa tarvittavan kaupanvahvistajan kaupantekotilaisuuteen. Kiinteistön kaupassa on ostajan suoritettava varainsiirtovero oma-aloitteisesti ennen lainhuudon ja kirjaamisen hakemista. Varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta tai muun kauppakirjassa sovitun vastikkeen arvosta.

Lainapäätös valmiiksi

Jos tarvitset rahoitusta pankkilainan muodossa, kannattaa hankkia myönteinen lainapäätös aivan ensimmäiseksi, ennen kuin sovit asuntonäyttöjä. Oman lainantarpeesi voit laskea netistä löytyvillä pankkien lainalaskureilla.

Lainalupaus ja käsiraha

Lainalupaus ei sido sinua mihinkään, mutta antaa tarvittaessa etumatkaa muihin ostajaehdokkaisiin nähden, kun voit sopivan asunnon kohdalle sattuessa tehdä tarjouksen nopeastikin. Ilman lainalupausta tehty tarjous sisältää aina riskin, koska ostotarjous on sitova. Jos jostain syystä joudut perumaan tarjouksen, jonka myyjä on jo hyväksynyt, olet velvoitettu korvaamaan myyjälle sopimussakon tai käsirahan suuruisen summan. Käsiraha on enimmillään 4% kauppahinnasta.

Jos sopivaa asuntoa ei löydy, tekemällä ostotoimeksiannon etsimme asunnon puolestasi.