Tontti, Kaarina, Hulkkio, Hulkkionkuja 14, Tonttijaon mukainen määräala, 1 421,00 m², 85 000,00 €