Tontti, Kaarina, Hulkkio, Hulkkionkuja 12, Tonttijaon mukainen määräala, 1 043,00 m², 72 000,00 €