Tontti, Kaarina, Hulkkio, Virtakoskenkatu 1, Tonttijaon mukainen määräala, 1 057,00 m², 66 000,00 €