Tontti, Kaarina, Hulkkio, Virtakoskenkatu 4, Tonttijaon mukainen määräala, 1 021,00 m², 64 000,00 €