Myymässä

Asuntokaupan ammattilaisena huolehdimme puolestasi kaikesta tästä

Kiinteistönvälittäjä huomioi, että asunto-ja kiinteistökauppaa sääteleviä moninaisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan kaupoissa.
Selvitämme puolestanne mm. kaava-asiat, rasitusasiat, kiinnitykset, kiinteistörekisteriasiat, sekä moninaiset asunto-osakeyhtiöiden talouteen, tehtyihin ja tuleviin korjauksiin, asunnon kuntoon liittyvät selvitykset, mahdollisten avioerojen ja perintöasioiden yms. tilanteiden vaikutuksen kauppaan ja niiden veroseuraamukset myös ostajan osalta, sekä muut taloudelliset ja tekniset asiat ja asuntokaupan rahoitukseen liittyvät asiat. Kiinteistönvälittäjämme tuntevat kiinteistökauppaa koskevat lait ja asetukset ja huolehtivat niiden noudattamisesta. Heidän avullaan vältytte monilta ikävyyksiltä.
Kiinteistönvälittäjien lisäksi lakimiehemme huolehtivat vaativimmista lainopillisista kysymyksistä teidän eduksenne.

Kiinteistönvälittäjä hieroo kauppaa ja markkinoi puolestasi.

Tehokas ilmoittelu lehdissä ja kiinteistönvälittäjien käyttämissä internet-markkinapaikoilla, asunnon tarjoaminen kaikkien ketjun välittäjien ja toimipisteiden toimesta kautta maan, tehokas internet-palvelu, esittelyt, tehokas myyntityö, tarjousneuvottelut, ostajan avustaminen rahoituksessa, rakennuksen kosteus- ja kuntokysymykset ja kaikki muu hoituu ripeästi ja vaivatta, kun ammattilaisemme ovat asialla. Kattava palvelumme sisältää kaiken alkuneuvottelusta kauppakirjojen tekemiseen saakka. Kiinteistönvälittäjillämme on useimmiten ostavia asiakkaita jopa odottamassa!
Entäpä usein toistuva tilanne, jossa ostajalla on kaupan tekemisen ehtona, että oma asunto pitää myydä? Kiinteistönvälittäjän työtä on hoitaa sekin.

Huoneistoketjun kiinteistönvälittäjät arvioivat asuntosi hinnan oikein.

Kiinteistönvälittäjät tapaavat ja ovat yhteydessä päivätyönään lukuisiin ostaviin asiakkaisiin ja siten löytävät sen oikean ostajan, jolle nykyinen kotinne parhaiten sopii. Sellainen ostaja maksaa parhaan hinnan. Kiinteistönvälittäjällä on vahvan paikallistuntemuksen tukena kokemus satojen asuntojen arvioinnista ja tiedot kaikkien välitysyritysten tekemien kauppojen toteutuneista hinnoista asuntotarkkuudella sekä luotettavaa tilastokeskuksen tilastotietoa alueellisista hinnoista. Lisäksi kiinteistönvälittäjäsi osaa antaa hyviä vihjeitä asunnon arvon kohottamiseksi ennen myyntiä.

Huoneistoketju tuottaa vuosittain myyntipalveluita tuhansille asuntojen myyjille.

Asiakkaat, niin ostajat kuin myyjät, ovat oppineet luottamaan hyvään palveluumme ja saamme
jatkuvasti asuntonsa kauttamme myyneiltä positiivista palautetta ripeästä, myyntihenkisestä, asiantuntevasta ja palvelevasta toiminnastamme. Olemme palvelleet vuosien aikana asuntokaupoissa jo yli 100000 tyytyväistä asunnon ostajaa ja myyjää.

Minimoi riskit.

Asuntokauppaan liittyvistä asioista on annettu eri laeissa ja asetuksissa tarkat määräykset. Varmasti ei yksikään asuntonsa myyjä tai ostaja halua joutua ehkä elämänsä taloudellisesti suurimman kaupan kanssa vaikeuksiin. Ammattilaiset pitävät huolen, ettette joudu ongelmiin. Kuluttajansuoja on asuntokaupassa tärkeää tuntea, välitysliikkeen välittämässä kaupassa on kuluttajansuoja turvana, mutta asunnon omistajan itse myydessä kuluttajansuojaa ei ole osapuolten turvana. Asuntoa myydessä ehkä suurin riski on, ettei asunto menekään toivotussa ajassa kaupaksi. Tähän voi vaikuttaa moni syy, jotka ammattilainen osaa välttää. Usein kannattaa asettaa itsensä ostajan asemaan; ostaisitteko uuden kodin mieluummin yksityiseltä henkilöltä vai luotettavalta kiinteistönvälittäjältä.

Maksimoi saamasi kauppahinta ja tuotto.

Kiinteistönvälittäjämme tekevät asuntokauppaa päivittäin ja tuntevat siten alan suhdanteet ja hinnat kaikkein parhaiten. Heiltä saatte kullanarvoisia vinkkejä ja suosituksia myyntiajasta ja asunnon myyntihinnan asettamisesta.

On tutkittu ja havaittu, että asuntokaupassa saatava hinta on keskimäärin merkittävästi parempi, kun kaupasta huolehtii kiinteistönvälittäjä yksityisen myyjän sijasta. Välittäjälle tulee enemmän yhteydenottoja ja löytyy se asiakas, jolle asunto parhaiten sopii ja joka maksaa siten parhaan hinnan. Kannattaa kiinnittää huomiota myös välitysliikkeiden välityspalkkioihin, jotta kaupasta saadaan mahdollisimman hyvä kokonaistuotto. Pari prosenttia pienempi välityspalkkio vastaa isoa säästöä asuntokaupassa myyjille.
Kun kiinteistönvälittäjä tekee tehokkaasti töitä puolestanne, voitte keskittyä uuden asunnon etsintään, jossa välittäjämme halutessanne avustaa. Välittäjä huolehtii, ettette jää kahden asunnon loukkuun, vaan saatte kauppahinnan nykyisestä asunnosta silloin, kun sitä tarvitaan uuden maksamiseen. Kannattaa asioida palvelevan, enemmän hyväksesi tekevän yksityisen, pankeista riippumattoman välitysyrityksen kanssa. Pankkien omistamien välitysliikkeiden asiakkaina on usein vain rajattu asiakaskunta eli pankin omat laina-asiakkaat, joita suurimmillakin pankeilla on vain pieni osa kaikista kuluttajista.Olemme pankeista riippumaton välitysketju, joten asioimme kaikkien pankkien asiakkaiden kanssa. Emme ohjaile tai kytke asuntokauppaa ja lainoitusta keskenään, vaan pidämme tärkeänä, että asiakkaamme voivat tehdä vapaasti päätöksensä elämänsä ehkä suurinta taloudellista hankintaa tehdessään.

Yksi arvoistamme on tuottaa asunnon myyjälle lisäarvoa ensinnäkin hoitamalla puolestanne asunnon koko myyntiprosessin alusta loppuun ja toiseksi saada aikaan lisätuottoa hinnan muodossa vähintään välityspalkkiomme määrän ! Niinpä asiointi kanssamme on kannattavaa. Aivan oikein kannattavaa!

Teemme enemmän – ja tehokkaan toimintamme ansiosta myös edullisesti!