Vapaa-ajan tontti, Kustavi, Parattula, Rantatie 16 määräosa 4, 1 178,00 m², 50 000,00 €

  • Tyylivaihtoehto  on hallinnon jakosopimuksessa määritelty, sopimuksen osapuolet voivat antaa poiketa
    Tyylivaihtoehto on hallinnon jakosopimuksessa määritelty, sopimuksen osapuolet voivat antaa poiketa
  • Leikkauskuva mallista, josta voidaan poiketa vain hallinnonjakosopimuksen osapuolten suostumuksella.
    Leikkauskuva mallista, josta voidaan poiketa vain hallinnonjakosopimuksen osapuolten suostumuksella.
  • Tyylivaihtoehto  on hallinnon jakosopimuksessa määritelty, sopimuksen osapuolet voivat antaa poiketa
  • Leikkauskuva mallista, josta voidaan poiketa vain hallinnonjakosopimuksen osapuolten suostumuksella.

Myyjän omistamasta kiinteistö Prantista 304 –414–3-117 on lohkottu kiinteistöt Loisto 304 – 414-3-122 ( on vielä täysin rakentamaton eikä sen rajoja ole vielä merkitty maastoon- myytävien naapurissa oleva kiinteistö) ja Kummeli 304 – 414-3-121. Kummelista on myyty kaksi määräalaa 1 ( ympärivuotiseen asumisen kriteerit täyttövä rakennus) ja 2 ( samalla omistajalla kuin tontti 1 ), muut 3-5 ovat myynnissä .
Loiston osalta edetään (mm. tehdään rajamerkinnät määräosien osalta)lähtökotaisesti sen jälkeen kun Kummelin vapaat määräosat ovat myyty, mutta myyjä on tarvittaessa kiinnostunut myös keskustelemaan Loistosta.

Kummelin vapaana olevat kolme ( 3) tonttia ovat liitettävissä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon ( korttelin rajan läheisyydessä). Näistä edellä mainituista toimista vastaa ostaja. Välittäjällä on listaus alueen rakennus-, kaivuu- ja sähköurakoitsijoista, joilla vaadittavat työt voidaan suorittaa. Lisäksi sähköverkko on korttelin rajalla, samoin valokuitu. Määräosan omistaja tekee liittymäsopimukset kunkin palveluverkon toimittajan kanssa. Käyttövesi- ja viemäriverkon sopimus tehdään Kustavin kunnan kanssa.

Määrä osille on kaavassa myönnetty rakennusoikeutta 180 asuinneliötä , lisäksi määräosalle voi rakentaa autokatoksen. Kummelia ( 304-414-3-122 koskee Hallinnanjakosopimus, jossa osapuolina ovat määräosien omistajat. Halutessaan sama ostaja voi ostaa esim. kaikki kolme tonttia tai kaksi, jolloin rakennusoikeus on 400 neliötä + autokatos.
Rakentamisen osalta Hallinnanjakosopimuksessa mainitaan näin:Kiinteistön rakennusoikeus on 900 k-m2, joka jaetaan siten, että kullekin viidelle hallinta-alueella (liitteen mukaisesti kohdassa 4 olevat alueet 1-5) osoitetaan 200 k-m2.
Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan ja suostumaan sellaisten toisen osapuolen rakennus- ja muiden rakentamista varten tarvittavien lupien hakemiseen, jotka ovat tarpeen asianomaisen hakijan kaavan ja tämän sopimuksen mukaisen rakennuksen rakentamista varten tai olemassa olevan rakennuksen muutosten osalta. Mikäli uusi määräalan omistaja haluaa poiketa nyt voimassa olevasta Hallinnanjakosopimuksesta mm. rakennuksen ulkomuodon osalta täytyy muutokset hyväksyttää muilla osakkailta.
Osapuolten tulee rakennusten sijoittamisen osalta noudattaa tämän sopimuksen liitteenä olevaa asemapiirustusta ( rakennukset on sijoitettava niin että kunkin osakkaan rakennukset tarjoavat mahdollisimman parhaan yksityisyyden ).
Osapuolet sitoutuvat noudattamaan yhtenäistä rakennustapaa talomallin ( tarvitse suoraan olla nykyisen mallinen), ulkoverhousmateriaalin ja värityksen osalta. Sisätilojen osalta ei aseteta rajoituksia
Rakennetun rakennuksen muutosten osalta suostumus on mahdollista evätä, mikäli suunniteltu korjaus- tai muutosrakentaminen muuttaa olennaisesti rakennusten julkisivuja taikka muutoin aiheuttaa toiselle osapuolelle selkeää haittaa.
Osakkailla on mahdollisuus mm. yhteisesti sopia mm. talviaurauksesta paikallisen yrittäjän kanssa.
Määräosan omistajalla on mahdollisuus neuvotella venepaikka läheisestä Peterzen Oy venelaiturista.

Tutustu tähän Suomen yhden upeimmista olevan marinan palveluihin ja tutustu perheen upeaa tarinaan
.https://www.peterzens.fi/ ja ole tulevaisuudessa osa sitä.

Ota yhteyttä
Jyrki Aaltonen
Puutarhakatu 45
20100 Turku
mob 0403608743
sähköposti jyrki.aaltonen @huoneistoketju.fi

Kohdetta myy

Jyrki Aaltonen
Jyrki AaltonenAsuntomyyjä, KiATjyrki.aaltonen@huoneistoketju.fi040 360 8743
Huoneistoketju | Välityspalkkiot OyY-tunnus: 3353556-2Tuulensuunkatu 8 B
21100 Naantali
asuntoketju@huoneistoketju.fi050 386 8684

Esittely

Kohteen seuraavaa esittelyajankohtaa ei ole tiedossa
Kiinnostuitko kohteesta? Ota yhteyttä!
Etunimi *
Sukunimi *
Puhelin *
Sähköposti *

Perustiedot

11166
Kustavi, Parattula
Rantatie 16 määräosa 4
23360 Kustavi
Vapaa-ajan tontti
Heti

Hinta ja kustannukset

50 000,00 €
50 000,00 €

Lisätiedot

Kiinteistöllä ei ole rakennusta , myydään maapohja.
Kustavin kunta
Viemärin ja käyttövesi liittymä on korttelin rajalla ja määräosan omistaja vastaa liittymien tuonnista rakennukselle. Samoin toimitaan sähköliittymän kanssa.
Kustavin kunta
Viemärin ja käyttövesi liittymä on korttelin rajalla ja määräosan omistaja vastaa liittymien tuonnista rakennukselle.

Tontin lisätiedot

304-414-3-122
1 178,00 m²
Oma
200 m²
Rakentamisen osalta sitä osittain säätelee Korttelia koskeva Hallinnanjakosopimus, jonka ovat allekirjoittaneet 1-2 ja 3-5 määräosien omistajat. Hallinnanjakosopimus on rekisteröity Maanmittauslaitoksella.
Ranta-asemakaava

Muut lisätiedot

Rakentamisen osalta sitä osittain säätelee Korttelia koskeva Hallinnanjakosopimus, jonka ovat allekirjoittaneet 1-2 ja 3-5 määräosien omistajat. Hallinnanjakosopimus on rekisteröity Maanmittauslaitoksella.
Scroll to Top